Täyden palvelun ilmanvaihtoyritys

J. Hakanen Oy perustettiin vuonna 2003. Yritys on kasvanut
merkittäväksi ilmanvaihtoalan asiantuntijayritykseksi. Vuosittaiseksi liikevaihdoksi on vakiintunut n. 1 000 000 €. Olemme vakiinnuttaneet asemamme yhtenä pääkaupunki-
seudun merkittävistä ilmanvaihtoalan yrityksistä.


Ammattilaisia

Henkilökuntaamme kuuluu tällä hetkellä 10 ilmastointialan koke-
nutta ammattilaista. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta
onkin yrityksemme menestyksen ja tehokkaan toiminnan perusta.
Yksi vahvuuksistamme on työn joustavuudessa ja työ toteutetaan
nimenomaan asiakkaan toiveita kuunnellen.


Rehellisesti ja määräysten mukaan

Käytössämme on laadunvalvontajärjestelmä. Lakien, yleisten määräysten ja ympäristöarvojen noudattaminen kuuluu itses-
täänselvyytenä tapaamme toimia. Varmistamme jokaisen koh-
teen onnistuneen lopputuloksen työn huolellisella suunnittelulla
ja valmistelulla, laadukasta ja hyvää rakennustapaa noudattaen.

Tilaajavastuu

Noudatamme ja valvomme tilaajavastuulain toteutumista koh-
teissamme. Todisteena vastuullisesta toiminnastamme käytäm-
me "Luotettava kumppani" -tunnusta. Näin tuemme alan rehel-
listä kilpailua ja teemme tietojentarkistuksen asiakkaalle helpoksi. Asiakkaamme saavat ajantasaiset tietomme suoraan Tilaajavas-
tuun Raportit-palvelusta https://www.tilaajavastuu.fi/raportit

Taloutemme hyvästä huolenpidosta kertoo korkein luottokel-
poisuusluokka AAA.